Tag Archives: povestea sarea in bucate audio

Povestea Sarea în bucate

Povestea Sarea în bucate

Poveste text şi audio în varianta scurtă

—> Povestea Ridichea Uriaşă
—> Povestea Capra cu trei iezi

A fost odata un împărat care avea trei fete pe care le iubea nespus. Într-o zi le chemă la dânsul şi le întrebă cât de mult îl iubesc, deoarece ele îi erau dragi ca ochii din cap şi le crescuse cu greu, singur.
Fiica cea mare îi răspunse că-l iubeşte ca mierea cea dulce, cea mijlocie îi răspunse că-l iubeşte ca zahărul, iar cea mai mica îi răspunse că-l iubeşte ca sarea-n bucate. Atunci tare se întunecă şi se mai supără împaratul pe fiica cea mică, ba chiar o alungă din palat. Astfel, îmbrăcată în haine sărăcăcioase şi cu o bocceluţă în mână, fata părăsi casa părintească şi plecă în lume să-şi găsească norocul.

Merse ce merse până ce ajunse la o curte împarătească. Bătu la poartă şi ceru să intre slugă la palat. Aici găsi de lucru ca ajutor de chelăreasa şi toţi erau mulţumiţi de priceperea şi hărnicia ei.
Se întamplă ca împăratul acesta să pornească un război contra unui duşman mai vechi al sau şi fiul lui căzu rănit în razboi.
Tot fata fu aceea care-l îngriji cel mai bine şi prinţul se refăcea încet-încet şi tot treptat îi cădea dragă fata.
După câteva luni se însănătoşise chiar bine, dar tot mai zăcea pentru a fi în preajma ei. Atunci se hotărâ să vorbească cu parinţii săi pentru a o lua pe slujnica cea sfioasă şi frumoasă de soţie. După un timp de gândire, aceştia acceptară.

Fata se bucură nespus cand fu cerută de soţie, fiindcă şi ei îi stătea gândul la prinţ. Totuşi, avu o singură cerere, anume la nunta sa să fie invitat un anumit împărat împreună cu fetele sale, adică tatăl său. Nunta ţinu trei zile şi trei nopţi, toţi nuntaşii se veseleau, numai un anumit împărat era nemulţumit de bucatele servite. Mireasa dăduse poruncă să fie pus în mâncarea aceluia numai zahar şi miere în loc de sare.
Acesta văzând că toţi ceilalţi mănâncă cu pofta şi apreciază bucatele, gustă din farfuria sa şi se supără: `De ce m-aţi adus aici? Să vă bateţi joc de mine punându-mi în loc de sare, zahăr şi miere?` Atunci mireasa luă cuvântul şi povesti tuturor ce se întâmplase. Astfel îi demonstră tatălui său cât de mult îl iubea.

Împăratul, tatăl fetei începu să plângă şi să-şi ceară iertare. Îşi îmbrăţişă fata şi o sărută.

Sfârşit!